Test Tube rimless (borosilicate-Iwaki)

RM143.75RM350.00

Test Tube rimless (borosilicate-Iwaki)

SKU: N/A Category:

Test Tube rimless 10 x 75mm Borosilicate Iwaki 9820TST10 – 75NP (100pcs/pack) – G0384A

Test Tube rimless 12 x 75mm Borosilicate Iwaki 9820TST12 – 75NP (100pcs/pack) – G0385A

Test Tube rimless 13 x 100mm Borosilicate Iwaki 9820TST13 – 100NP (100pcs/pack) – G0386A

Test Tube rimless 16 x 100mm Borosilicate Iwaki (50pcs/pack) – G0790A

Test Tube rimless 16 x 125mm Borosilicate Iwaki 9820TST16 – 125NP (50pcs/pack) – G0387A

Test Tube rimless 16 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST16 – 150NP (50pcs/pack) – G0388A

Test Tube rimless 18 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST18 – 150NP (50pcs/pack) – G0389A

Test Tube rimless 20 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST20 – 150NP (50pcs/pack) – G0390A

Test Tube rimless 25 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST25 – 150NP (50pcs/pack) – G0391A

Test Tube rimless 25 x 200mm Borosilicate Iwaki (50pcs/pack) – G0392A

Options

Test Tube rimless 10 x 75mm Borosilicate Iwaki 9820TST10 – 75NP (100pcs/pack) – G0384A, Test Tube rimless 12 x 75mm Borosilicate Iwaki 9820TST12 – 75NP (100pcs/pack) – G0385A, Test Tube rimless 13 x 100mm Borosilicate Iwaki 9820TST13 – 100NP (100pcs/pack) – G0386A, Test Tube rimless 16 x 100mm Borosilicate Iwaki (50pcs/pack) – G0790A, Test Tube rimless 16 x 125mm Borosilicate Iwaki 9820TST16 – 125NP (50pcs/pack) – G0387A, Test Tube rimless 16 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST16 – 150NP (50pcs/pack) – G0388A, Test Tube rimless 18 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST18 – 150NP (50pcs/pack) – G0389A, Test Tube rimless 20 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST20 – 150NP (50pcs/pack) – G0390A, Test Tube rimless 25 x 150mm Borosilicate Iwaki 9820TST25 – 150NP (50pcs/pack) – G0391A, Test Tube rimless 25 x 200mm Borosilicate Iwaki (50pcs/pack) – G0392A

Scroll to Top