FORMIC ACID(%)

RM52.50RM155.00

FORMIC ACID(%)

SKU: N/A Category:

FORMIC ACID(%)

FORMIC ACID 5%,BENDOSEN – 1L (C2487)

FORMIC ACID 10%,BENDOSEN – 1L (C2037)

FORMIC ACID 85% QP, BENDOSEN** C 8/II – 1L (C1945)

FORMIC ACID 94%, PC** C 8/II – 2.5L (C0332)

Options

FORMIC ACID 5% BENDOSEN – 1L (C2487), FORMIC ACID 10% BENDOSEN – 1L (C2037), FORMIC ACID 85% QP BENDOSEN** C 8/II – 1L (C1945), FORMIC ACID 94% PC** C 8/II – 2.5L (C0332)

Scroll to Top